Rzeźba. Roman Fryczński w Galerii GFC

rzezba-roman-fryczynski-gfc

Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza na wystawę prac Romana Fryczyńskiego zatytułowaną „Rzeźba”, którą będzie można oglądać w Galerii GCF od 17 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022. Wernisaż  17 grudnia o godzinie 18 00. Artysta zaprezentuje  12 prac wykonanych ze stali, aluminium, brązu i cementu syntetycznego.

Realizacje rzeźbiarskie Romana Fryczyńskiego odznaczają się oryginalnością i swoistą autonomicznością. Trudno mu przypisać przynależność do jakiejś tradycji akademickiej czy też konkretnego środowiska artystycznego. Ukończył  Wydział Rzeźby na poznańskiej ASP, jednakże większość twórczego życia spędził na Pomorzu. Być może ta dychotomia obszarów zdefiniowała  jego nietuzinkowość.   Podkreśla, że szczególną mentalną inspiracją jest dla niego morze, a możliwość  kontaktu z nim otwiera go wewnętrznie i wzbogaca.

Chcąc zdefiniować charakter twórczości Romana Fryczyńskiego, można powiedzieć o jego rzeźbach, że  analizują proces przenikania świata abstrakcji organicznej zawartej na płaszczyźnie z  światem trójwymiaru. Nieodłączną inspiracją artysty jest ciało  z jego sensualnością ale też nieuchronnością przemijania. Podkreśla to szczególna konwencja rzeźbiarska, mogąca sugerować  wrażenie, że oglądamy fragmenty ciał poddane procesowi plastynacji.

Częste pojawiają się w jego pracach odniesienia do sztuki antyku, ale podane w nowatorskiej formie, budują nowe konteksty i nadają indywidualne znaczenia, gdyż  nie skupia się on na jedynie  dekoracyjnych walorach kultury starożytnej. Jak sam mówi: „ Znajduję się nieustannie w drodze w poszukiwaniu szlachetności formy”. Przybliża go to tym samym do źródeł aspiracji starych mistrzów.

Analizując twórczość Romana Fryczyńskiego, nie sposób pominąć aspektu technologicznego jego prac. Badania i doświadczenie w stosowaniu nowatorskich rozwiązań materiałowych w połączeniu z tradycyjnymi metodami odlewów i obróbki metali daje artyście ogromne możliwości twórczej ekspresji, co z pewnością zostanie dostrzeżone na wystawie.

Roman Fryczyński jest absolwentem Wydziału Rzeźby poznańskiej ASP.

Dyplom („Tożsamość rzeźby”) obronił 1988 roku w pracowni doc. Józefa Petruka.

Zajmuje się rzeźbą w obrębie takich materiałów, jak: stal, aluminium, brąz, cement syntetyczny.

Tworzy głównie w Gdyni, z którą związany jest od dwudziestu lat.

Był współtwórcą, wraz z Marią Małgorzatą Józewicz,(„Galeria 78”) Gdyńskiego Przeglądu Artystycznego.

Artykuł ze strony Gdyńskiego Centrum Filmowego

Mar-Pack Wytwórnia opakowań z folii, Maszyny