Ss “Polonia” wraca do portu macierzystego // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 257, s. 7