Szczegóły z organizacji wykonania / Tadeusz Kuhnke // Przegląd Budowlany.- 1933, z. 3 [numer specjalny], s. 96-100

Szczegóły z organizacji wykonania

Szczegóły z organizacji wykonania

Szczegóły z organizacji wykonania

Szczegóły z organizacji wykonania

Szczegóły z organizacji wykonania