Walne zebranie S[towarzyszenia].A[rchitektów].R[zeczypospolitej].P[olskiej]. w Gdyni // Architektura i Budownictwo. – 1939, nr 6, s. 32

Walne zebranie S.A.R.P. w Gdyni