Kredyt krótkoterminowy dla gdyńskich przedsiębiorstw budowlanych pozwolił na pełne wykorzystane konjunktury w sezonie // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 31, s,10

Kredyt krótkoterminowy dla gdyńskich przedsiębiorstw budowlanych pozwolił na pełne wykorzystane konjunktury w sezonie