Zawalenie się rusztowania // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 34, s. 9

Zawalenie się rusztowania